In 2012 bleek “de Rode Loper” een logisch vervolg op de vorige werken.