“Gratiën en zinnebeelden” stammen uit de jaren 2000 – 2007.