“Associaties in Brons” kwam tot stand in de jaren 2007 – 2011.